Banner
Banner
Banner
Banner
MANAGEMENT Print

General Director
Yury A. Karpov

First Deputy General Director
Vitaly A. Steshin

 

Deputy General Director, Marketing and Sales
Vladimir V. Raptanov

Deputy General Director, Economics and Finance 
Konstantin Yu. Ivanov

 

Deputy General Director, Procurement and Cooperation
Elena V. Nagornaya

 

Deputy General Director, Projects Management 
Andrey V. Budko

Deputy General Director, Engineering and service
Andrey L. Georgiesh

 

Deputy General Director, Strategic Development and Investment 
Nikolay V. Voschenkov

Goronovich_1_.jpg

Chief Designer – Director of Branch "Uralmash Oil and Gas Equipment Holding" LLC in Ekaterinburg
Konstantin L. Goronovich

 

Chief Accountant
Olga A. Nikolskaya

 

Managing Director of "Uralmash-Tekhservice" LLC
Yury G. Dvoryantsev

Director of “Plant  URBO” – branch of “Uralmash Oil and Gas Equipment Holding” LLC in Ekaterinburg
Aleksandr A. Zaharenkov

 

Deputy General Director for production - Director of “Plant  BKU” - branch of “Uralmash Oil and Gas Equipment Holding” LLC in Tyumen
Mikhail I. Steklov

 

Director of “Neftegazengineering” - branch of "Uralmash Oil and Gas Equipment Holding" LLC in Volgograd
Sergei D. Suhorukov

 

Director of “Plant  NEFTEMASH” - branch of “Uralmash Oil and Gas Equipment Holding” LLC in Otradny
Evgeny A. Safronov

   

 

 


© ООО «Уралмаш НГО Холдинг»        Phone: (495) 783-05-69       Fax: (495) 783-05-68        E-mail: info@uralmash-ngo.com